ગુજરાત બોર્ડ SSC, HSC પરિણામ 202

GSEB 10મા અને 12મા પરિણામો ટૂંક સમય માં ચાલુ થવાના એ માટેની માહિતી આપીશું 

GSEB 10મા અને 12મા ના રિજલ્ટ માટે કોઈ Official જાહેરાત હજુ નથી થઈ 

10th , 12th ના પરિણામ માટે વિધ્યાર્થી gseb.org પર જઈ ને જોઈ શકે શકે છે  

ગુજરાત બોર્ડ 10th અને 12th ના પરિણામ મે મહિના ના છેલા વીક માં જાહેર કરી શકે છે. 

પરિણામ જાહેર થયા બાદ વિધ્યાર્થી સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે 

રિજલ્ટ જોવા માટે અમારી સાથે જોડાયા રહો 

Swipe Up For Direct Link